Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Creatief ondernemen tijdens de coronacrisis

Het coronavirus legt momenteel wereldwijd het leven plat, en dat heeft grote gevolgen. Ook voor culturele organisaties, kunstenaars en creatieven. We hebben tips verzameld om je zo ondernemend mogelijk door deze uitzonderlijke periode heen te slaan.

1. Blijf op de hoogte, maar niet te veel

Actuele en betrouwbare informatie omtrent het coronavirus vind je bij het RIVM. Op 17 maart heeft het kabinet aangekondigd maatregelen te nemen voor banen en de economie. Ook is Kunsten ‘92 in overleg met minister Van Engelshoven (OCW) over een speciaal steunpakket voor de culturele sector. Het is goed om de basis te weten, zodat je kunt inschatten hoe jouw organisatie of onderneming ervoor staat. Tegelijk is het belangrijk soms afstand te nemen van alle ontwikkelingen, om zo niet beheerst te worden door zorgen of angst.

2. Houd contact

Heb je vaste opdrachtgevers, partners of leveranciers? Check bij hen dan welke stappen zij hebben genomen en hoe zij met deze crisis omgaan. Heb je vaste klanten? Informeer hen dan ook helder over jouw situatie. Het is goed om deze tijd aan te grijpen om in contact te blijven, of contacten te hernieuwen. Wie weet kun je wat voor elkaar betekenen. En blijf in contact met je bezoekers, publiek, achterban. Ook op afstand kun je je relatie onderhouden.

3. Zet je financiën op een rij

Inventariseer je financiële positie. Heb je al je facturen verzonden, zijn ze betaald, wat gaat je verlies de komende maand(en) zijn? Welke van je activiteiten kunnen nog ‘gewoon’ doorgang vinden en welke daarvan brengen ook geld in het laatje? Wat zijn nu je sterke punten en waar zitten op dit moment je zwaktes? Het maken van een liquiditeitsbegroting kan helpen dit alles op een rij te zetten. Je doet het aan de hand van ons uitgebreide stappenplan , dat snel online komt.

4. Focus juist nu op de grote lijnen

Minder activiteiten en afspraken, meer tijd voor reflectie. Neem je mission statement onder de loep. Waarom ben je met je kunst bezig? Wat is jouw cadeau aan de wereld? Gebruik de vrijgekomen tijd om deze kern van je praktijk te (her)definiëren.

5. Wees zichtbaar op nieuwe manieren

In het coronaloze tijdperk stond je misschien in het theater, of hing je werk in een galerie. Die plekken zijn nu tijdelijk weggevallen. Ga daarom op zoek naar nieuwe podia. Bijvoorbeeld social media: juist nu is het interessant om eens rond te kijken op het internet wat andere kunstenaars en organisaties zoal doen. Mogelijk bieden ze inspiratie, misschien bestaat er zelfs de mogelijkheid om aan te sluiten.

6. Denk na over andere verdienmodellen

Heb je voor jezelf een nieuw podium gekozen, denk dan ook aan een verdienmodel. Is er een weg om er inkomsten mee te vergaren of gaat het liefdewerk of promotie worden? Welk podium/presentatieplek je ook kiest, bedenk dat het alleen gaat werken wanneer er bezoekers zijn, al dan niet virtueel. En als ze er niet vanzelf komen, zul je hier ook actie op moeten ondernemen.

7. Zoek de kansen

Misschien biedt deze crisis ook wel kansen. Werk bijvoorbeeld weer eens je cv, portfolio en website bij. Mogelijk is het juist nu interessant om weer eens wat contacten te updaten. Veel mensen zitten nu ten slotte toch gedwongen thuis. En waarom zou je niet een plan uit het verleden uit de kast halen en weer eens goed onder de loep nemen? Of alvast nadenken over het vinden van financiering voor komende projecten?

Inspiratie

Zit je als ondernemer in de cultuursector met een prangende vraag door de coronacrisis? Via onze helpdesk staan onze adviseurs je bij.