Verdieping Coronacrisis: weet hoe je er financieel voor staat

Veel cultuurmakers, culturele organisaties, creatieve ondernemers en kunstenaars hebben momenteel te maken met omzet die per direct wegvalt. Het is nog onduidelijk wanneer activiteiten weer op volle toeren gaan draaien. Een realistische blik op de financiële toekomst, helpt beter te kunnen reageren op acute dreigingen of dreigingen op langere termijn. Dit stappenplan helpt alles op een rij te zetten.

We kunnen het niet genoeg benadrukken: breng in kaart hoe jouw organisatie of onderneming er financieel voor staat. Heb je nog voldoende in kas en voor hoe lang? Kun je verschillende scenario’s ontwikkelen en waar kun je nog ingrijpen? Volg deze stappen en krijg zicht op jouw of jullie financiële situatie.

Meer kennis opdoen over de verschillende vormen van financiering en welke bij jou en je plan passen? Doe de Culturele Financieringswijzer of vraag een kosteloos oriëntatiegesprek aan met één van onze adviseurs.

 Inkomstenkant

 1. Start met het beginsaldo van je lopende zakelijke rekening, bijvoorbeeld per 1e van de maand of liefst actueel per vandaag.
 2. Bepaal de verwachte inkomsten in de aankomende maanden – wat is nog zeker aan inkomsten? Welke inkomsten zijn zeer waarschijnlijk of welke omzet valt helemaal weg?
 3. Zorg voor strak debiteurenbeheer:
  • Factureer wat je nog moet factureren.
  • Ben je afhankelijk van enkele grotere vaste klanten, dan kan het lonen ze een korting te geven bij snelle betaling. Dit kan een dure oplossing zijn die mogelijk de zekerheid waard is.
  • Maak bij langlopende projecten afspraken over maandelijkse of tussentijdse facturen, óf bespreek de mogelijkheid van een aanbetaling met jouw opdrachtgever.
 4. Heb je een voorraad te beheren?
  • Dan kun je mogelijk winst behalen door minder voorraad aan te houden.
  • Maak afspraken met leveranciers over snelle levering en/of over uitstel van betaling.
  • Maak afspraken met klanten over eventuele latere levering en/of vraag een voorschot bij nieuwe opdrachten.

  Uitgavenkant

 5. Bepaal de verwachte uitgaven per maand – welke uitgaven móet je doen en welke kun je mogelijk uitstellen? En, welke uitgaven hoef je pas te doen als je zeker weet dat de activiteit doorgaat?
 6. Personeel: ondernemers die zwaar getroffen zijn (minimaal 20 procent omzetverlies), kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van drie maanden. Meer informatie vind je hier.
 7. Positief of negatief liquiditeitssaldo?

 8. Jouw begroting telt de maandelijkse inkomsten op en daarnaast de maandelijkse uitgaven. De som van de uitgaven wordt afgetrokken van de som van inkomsten, waarna een positief of negatief saldo ontstaat.
 9. 8. Investeringsplannen? Misschien even uitstellen? Zo niet, plan de betalingsmoment in jouw begroting – Een financiering of lening verwerk je aan de inkomstenkant op moment van ontvangst van het geld, eventuele rente en aflossing vermeld je aan de uitgavekant op moment van ingaan van eventuele betalingsverplichtingen.

Belangrijke tips voor begroten in crisistijd

 • Nummer één is actief contact houden met jouw financiers. Betrek als organisatie of ondernemer de overheden in jouw regio of andere financiers, zoals de fondsen, bij de consequenties die jij ondervindt door de coronacrisis. Overleg over toegekende en al dan niet uitbetaalde subsidies voor projecten die worden uitgesteld of geannuleerd. Overleg ook over de invloed op structurele subsidies (ook voor de lopende bedrijfsvoering). Er zijn te grote verschillen in consequenties, waardoor financiers niet één richtlijn kunnen hanteren. Beleid wordt daarom vaak per ondersteund project bekeken. Neem zo snel mogelijk per mail contact op met jouw contactpersonen. Leg uit wat de prognose en overleg over een passende oplossing.
 • Maak een zogenaamde best case (geplande activiteiten gaan door zoals je voor ogen hebt) en een worst case (plannen komen niet uit zoals verwacht; alleen de écht gegarandeerde inkomsten staan hier in); zo zie je in één oogopslag de consequentie van een worst case scenario en hoe lang je nog aan je verplichtingen kunt voldoen.
 • Bezuinig radicaal waar mogelijk. Waar dat niet kan, vraag dan om uitstel van betaling, bijvoorbeeld voor de huur. Wacht niet af tot er iets gebeurt; wees proactief in het benaderen van partijen.
 • We willen allemaal dat het niet nodig is, maar… er zijn altijd plekken waar je kunt bijverdienen als de nood aan de man is. Bijvoorbeeld supermarkten, callcenters en bezorgdiensten.

Overheidsregelingen die nu interessant zijn

Vraag uitstel van (de omzet- loon- vennootschaps- en loon-)belastingen aan óf een vermindering van jouw voorlopige aanslag als je verwacht dat je inkomsten in 2020 voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting lager uitvallen. Meer informatie vind je hier.

Met de verruimde borgstellingsmaatregel BMKB-C wil de overheid voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen raken. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een overbruggingskrediet of een verhoging van hun rekening courant-krediet willen afsluiten maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

Het Kabinet heeft aangegeven zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf voort kunnen zetten, met een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud, óf een lening voor bedrijfskapitaal tegen een lage rente. Meer informatie vind je hier.

De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) is voor ondernemers die directe schade ondervinden vanuit de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. Meer informatie vind je hier.

Stichting 155- Help een bedrijf is het kosteloos nationaal hulploket voor ondernemers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Je kunt daar informeren of je in aanmerking komt voor acute hulp.

Wacht niet tot het geld op is voordat je een beroep doet op een van bovengenoemde noodmaatregelen. Een veelgemaakte fout is te lang wachten en denken dat je het geld wat je nog hebt eerst kunt of moet opmaken. Doe dat niet en maak waar mogelijk gebruik van bestaande en nog door te voeren noodmaatregelingen. De (kleine) reserves die je nog hebt, zul je liever weer investeren in de toekomst.

Zit je na het lezen van dit stappenplan met een acute vraag? Kunnen we je ergens bij helpen, kunnen we meedenken? Via onze helpdesk zijn onze adviseurs beschikbaar om je bij te staan.