Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

door Marion Beltman

Subsidieperikelen

Ja hoor, de nare quotes zijn weer niet van de lucht als de adviezen van de diverse cultuurcommissies bekend worden gemaakt. De cultuurcritici laten op internet ongezouten het achterste van hun tong zien.

Zo stelt iemand: "De kapitalist in mij vraagt zich af wat überhaupt het bestaansrecht is van bepaalde gesubsidieerde instellingen als ze zonder subsidie het hoofd niet boven water kunnen houden." Gelukkig nuanceert deze auteur zijn stelling in een volgende alinea. Wat uit bovenstaand citaat blijkt, is dat je als maker, kunstenaar, componist, creatief, je publiek, je kopers en vooral de commissies die aanvragen honoreren duidelijk moet maken dat jouw instelling of jouw initiatief bestaansrecht heeft.

Goede voornemens ten spijt trappen veel culturele organisaties en kunstenaars/creatieven vaak in dezelfde valkuilen; lekker blijven polijsten aan een artistiek programma of plan, zonder een heldere missie te formuleren, onvoldoende zicht op wie de klant nu eigenlijk is, gebrek aan focus en het ontbreken van een gestructureerd plan van aanpak rondom de marketing. De makers gaan er onterecht van uit dat de commissieleden of het publiek net zo beeldend, visueel of auditief onderlegd is als zij. De samenhang in teksten is kwijt, de lezer wordt niet meegenomen in de verschillende gedachtensprongen. En dat is nou juist zo wezenlijk; beschouw die lezer, oftewel dat commissielid die jouw aanvraag gaat beoordelen, als een klant. Een klant die je terwille gaat zijn, die je het eenvoudig gaat maken om jouw aanvraag positief te honoreren. Dat betekent kritisch zijn op je eigen aanvraag en daar eventueel hulp bij inschakelen voor de frisse externe blik.

Cultureel ondernemers zijn sterk in het bedenken van nieuwe plannen, producten of diensten. Men verzuimt nog wel eens te beredeneren of door te berekenen welke inkomsten het de stichting oplevert en of de kosten daar wel tegen opwegen. En alles zelf doen hè. Desnoods met een hele trits stagiaires en vrijwilligers. Terwijl de adequate inzet van strategische partners zo ondersteunend en overtuigend kan zijn.

Als organisatieadviseur in de kunst- en cultuursector en met ervaring in het beoordelen van subsidieaanvragen voor een middelgrote gemeente, merk ik de onwennigheid rondom het maken van een doordacht projectplan, businessplan en strategische focus. Kom tot de kern bij een subsidie-aanvraag. Wat ga je doen? Wanneer in het jaar valt dat? En als je een meerjarensubsidie aanvraagt, maak dan aannemelijk waarom je dat voor 2 of 4 jaar nodig hebt. Werk dat uit. Toon de commissie dat je je er in hebt verdiept en geef speellocaties of thema’s waaromheen je een productie of presentatie maakt. Want van de commissie kun je niet verlangen dat ze wel vertrouwen op de goede afloop. Overtuig hen!

Marion Beltman is een extern adviseur van Cultuur + Ondernemen.

Ben je van plan subsidie aan te vragen? Heb je hierbij behoefte aan een frisse blik of sparringpartner? Cultuur+Ondernemen helpt je graag. Lees meer over de begeleiding van subsidieaanvragen.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht