Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws Nieuws

Woensdag 29 januari gaat de Brabantse Cultuurlening van start, een initiatief van Cultuur-Ondernemen en het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur.
Kunstenaar In de Samenleving (KiS) is een eenjarige parttime opleiding voor kunstenaars in alle disciplines die willen werken op het raakvlak van kunst en maatschappelijke ontwikkeling. De KiS opleiding biedt een inspirerende leeromgeving waarbinnen je leert hoe je kunst en maatschappelijke...
Mijntje Luckerath was spreker tijdens de ontbijtsessie over besturen in cultuur op dinsdag 1 april. 65 bestuurders en toezichthouders uit de cultuursector namen deel aan de bijeenkomst.
Op 18 juni 2014 is het kunstwerk 'gestreept' geplaatst in Emmen. 7.000 kilo staal is met een hijskraan als een bouwpakket in elkaar gezet. Na 10 jaar dromen heeft wijkvereniging Emmermeer haar wens in vervulling laten gaan. Een kunstobject in het park wat tevens een ontmoetingsplek is voor jong en...
Steven de Waal is per 1 februari 2014 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Cultuur-Ondernemen. Hij heeft een lange staat van dienst als adviseur en bestuurder in de publieke en private sector. Hij is onder andere voorzitter of lid Raad van Toezicht bij de Stichting Visitatie...
In samenwerking met het Drents Museum te Assen en Cultuur-Ondernemen vond op dinsdag 4 maart een ontmoeting plaats over goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt culturele instellingen bij het werven van eigen inkomsten door trainingen en coachingstrajecten.
De cultuursector is een voorloper in het omgaan met risico's rondom belangenverstrengeling voor bestuur en toezicht. De voorstellen zoals geformuleerd in het wetsontwerp van minister Opstelten komen grotendeels overeen met hetgeen in de Governance Code Cultuur is vermeld.
Cultuur-Ondernemen is in samenwerking met de Amsterdam Economic Board en de Hogeschool van Amsterdam, begonnen een project te ontwikkelen om zo de behoeften aan financiering vanuit de creatieve sector en het aanbod vanuit banken e.d. beter op elkaar af te stemmen.
Vanaf 1 januari 2014 is het voor gevers en ontvangers eenvoudiger om periodieke giften (giften van een jaarlijks bedrag, voor een periode van minimaal 5 jaar) fiscaal aftrekbaar te maken. De giften moeten gedaan worden aan een door de Belastingdienst aangewezen (culturele) ANBI - Algemeen Nut...
In het magazine Senior van de FNV van januari 2014 stond een mooi portret van mentor Charlie Citron en kunstenaar Roos van Haaften. Citron is een van de mentoren in het mentoringprogramma van Cultuur-Ondernemen, dat is ontwikkeld om topkunstenaars hun expertise over te laten dragen aan getalenteerde...
Afgelopen donderdag 12 december was de inspiratiebijeenkomst ‘Kunstenaars Ontzorgen. Cultuur-Ondernemen ziet dat er voor kunstenaars/creatieven veel kansen liggen in de zorg, zowel binnen de psychiatrie, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen of ouderenzorg. Duidelijk werd door de hoge opkomst en...
Dat een lening creativiteit op geen enkele wijze in de weg hoeft te staan, bewijst dit artikel uit het magazine 'De Kleur van Geld'. Cultuur-Ondernemen staat borg voor leningen aan culturele en creatieve ondernemers vanaf 10.000 euro. Lees het artikel over hoe wij Kytopia, de studio en het...