wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u? wat doen wij voor u?

Missie
Cultuur-Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector.

Kerntaak 1: Kennistransfer
Wij zorgen voor overdracht van expertise die het ondernemerschap van culturele organisaties, creatieven en kunstenaars versterkt. De culturele sector is een beweeglijke en ondernemende sector met veel sprankelende initiatieven. Toch kan er meer rendement (economisch en maatschappelijk) gehaald worden uit zijn activiteiten. Cultuur-Ondernemen verzamelt kennis van buiten en binnen de sector, maakt die zichtbaar, draagt die over en organiseert kennisuitwisseling.

Training, begeleiding en advies zijn daarvoor belangrijke middelen, maar ook netwerkbijeenkomsten, digitale vindplaatsen en projectontwikkeling (Creativiteit in business).

De culturele sector beschikt zelf over know-how, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van creatieve processen en het realiseren van artistieke producten, die voor actoren uit andere sectoren van waarde is. Het vermarkten van deze expertise is onderdeel van actief ondernemerschap. Cultuur-Ondernemen zet creativiteit in bij het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties.

Kerntaak 2: Financieringsmogelijkheden
Wij realiseren (nieuwe) financieringsinstrumenten ter versterking van het ondernemerschap van kunstenaars, creatieven en culturele organisaties.

Waar subsidie als (vanzelfsprekende) financieringsbron vermindert, rijst de vraag naar andere verdienmodellen en financieringsmogelijkheden. Het financieren van de exploitatie, investeren in nieuwe diensten en producten en het aanleggen van buffers voor de toekomst vragen telkens nieuwe kennis en vaardigheden van de sector, bij zowel creatieven en kunstenaars als organisaties. Nieuwe businessmodellen met een kortere levenscyclus en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking en financiering spelen een belangrijke rol in het toekomstige succes van culturele ondernemers.

Geld speelt een rol
Cultuur-Ondernemen heeft een lange traditie en veel ervaring in het verstrekken van (laagrentende) leningen en borgstellingen aan kunstenaars, creatieven en organisaties, werkt al vele jaren samen met banken en financiële dienstverleners en vervult daarmee een brugfunctie tussen de cultuursector en de financiële sector. Voor verschillende soorten overheden (lokale, regionale, nationale en internationale) is Cultuur-Ondernemen een partner voor het ontwikkelen en beheren van nieuwe financieringsconcepten (bijvoorbeeld crowdfunding) of investeringsfondsen.

Cultuur-Ondernemen werkt samen met diverse partners zoals het bedrijfsleven, overheden, koepel- en brancheorganisaties, sectorinstituten en fondsen.
 

Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview

Lees hier een interview met de directeur-bestuurder van Cultuur-Ondernemen Jo Houben (bron: FD Persoonlijk 24 december 2011 Jaargang 7 Nr 45)